СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ДЕЛОКРУГ И РАД ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ КЛИКОМ НА ТЕКСТ ОБЗИРОМ ДА СЕ НОВОСТИ НАЛАЗЕ НА НОВОМ САЈТУ




       Усвојени урбанистички пројекти:



     Број предмета:            353-565/2021-06
     Носилац пројекта:       Димитријевић Роберт и Радосављевић Владан из Великог Градишта и РВ Инвест Велико Градиште
     Намена:                      рекострукција и промена намене постојећег стамбено-пословног објекта
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 2374/2
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-453-2020-06
     Носилац пројекта:       Стокић Зоран, Велико Градиште
     Намена:                      Надградња постојећег објекта
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 2366/381
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-433-2020-06
     Носилац пројекта:       Спасић Драган, Велико Градиште
     Намена:                      Изградња стамбеног објекта са апартманима - надградња постојећег помоћног објекта
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 2366/19
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-432-2020-06
     Носилац пројекта:       Милорадовић Наталија и Милорадовић Марко, Ниш
     Намена:                      Изградња стамбених објеката - 2 фазе
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 2366/476
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-339-2020-06
     Носилац пројекта:       Миловановић Горан, Велико Градиште и Предраг Жикић, Чешљева Бара
     Намена:                      Изградња вишепородичне и породичне стамбене зграде
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 777 и 778 и паркинг на к.п.бр. 770
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-335-2020-06
     Носилац пројекта:       "STIL STAN 012" д.о.о. Велико Градиште
     Намена:                      Изградња стамбено-пословног објекта
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 422, 423 и паркинг на к.п.бр. 338
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-133-2020-06
     Носилац пројекта:       "СТИЛ ГРАДЊА 012" Велико Градиште
     Намена:                      Изградња стамбено-пословног објекта са апартманима
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 2370, 2366/445, 2366/143, део 2366/181, 2366/477, 2366/405, 2366/406 и део 2366/283
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-132-2020-06
     Носилац пројекта:       Миленковић Слађан и Блаженка и Стојадиновић Велиша и Јелена, Десине
     Намена:                      Изградња стамбеног објекта са апартманима
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 2366/71 и 2366/72
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-131-2020-06
     Носилац пројекта:       Матејић Станиша, Десине
     Намена:                      Изградња стамбеног објекта са апартманима
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 2366/431 и 2366/450
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-218-2018
     Носилац пројекта:       Општина Велико Градиште
     Намена:                      Уређење парцеле - изградња паркинга и пословног простора
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 785/1
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-214-2018
     Носилац пројекта:       "Силвер Лаке Инвестмент" Београд
     Намена:                      Реконструкција и доградња гарни хотела
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 2366/207, 2366/209, 2366/254, 2366/351, 2366/443 и делу к.п.бр. 2366/19
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-212-2018
     Носилац пројекта:       Васиљевић Виолета из Тополовника
     Намена:                      Изградња туристичког објекта апартманског типа
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 2366/392 и 2366/451
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-37-2018
     Носилац пројекта:       Војиновић Војче из Дољашнице
     Намена:                      Изградња туристичког објекта апартманског типа
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 2231/1
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-366-2017
     Носилац пројекта:       Васиљевић Виолета из Тополовника
     Намена:                      Изградња пансионског објекта
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 2366/392 и 2366/451
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-364-2017
     Носилац пројекта:       Михајловић Саша из Голупца и Цветановић Марко из В.Градишта
     Намена:                      Изградња објекта апартманског смештаја са пословним садржајем
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 2242/5
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-334-2017
     Носилац пројекта:       Јанковић Љубомир из В.Градишта, Јовановић Бобан из Љубиња и Стојадиновић Малиша из Десина
     Намена:                      Изградња објекта апартманског типа
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 2366/455
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-96-2017
     Носилац пројекта:       Општина Велико Градиште
     Намена:                      Уређење плаже на Сребрном језеру
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 2229/1 и 2374/23
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-90-2017
     Носилац пројекта:       "УРБАНА ГРАДЊА" Мајиловац
     Намена:                      Изградња стамбено-пословног објекта са пијацом и гаражом
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 1898/1
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-89-2017
     Носилац пројекта:       Стокић Срђан из Барича
     Намена:                      Реконструкција, доградња и надградња стамбено-пословног објекта
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 501/2
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-41-2017
     Носилац пројекта:       Димитријевић Роберт и Стокић Зоран из Великог Градишта
     Намена:                      Изградња пословног објекта (хотела)
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 2374/2
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-39-2017
     Носилац пројекта:       Митић Јасмина и Миловановић Горан из Великог Градишта
     Намена:                      Изградња пансионског објекта
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 2374/22 и 2366/263
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-31-2017
     Носилац пројекта:       "АРРИВА ЛИТАС" д.о.о. Пожаревац
     Намена:                      Изградња пословног објекта
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 1969/10
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-24-2017
     Носилац пројекта:       Трајковић Радиша и Трајковић Селимир из Печанице
     Намена:                      Уређење некатегорисаног пута
     Локација:                    К.О Печаница на к.п.бр. 445
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-263-2016
     Носилац пројекта:       Општина Велико Градиште
     Намена:                      Изградња спортске хале у оквиру кошаркашког кампа
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 2366/441
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-128-2016
     Носилац пројекта:       Стефановић Јелица из Великог Градишта
     Намена:                      Изградња стамбеног објекта
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 2366/382
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-127-2016
     Носилац пројекта:       Стевић Зорана из Маљуревца
     Намена:                      Изградња стамбеног објекта
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 2366/387
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-126-2016
     Носилац пројекта:       Перић Бобан из Београда
     Намена:                      Изградња стамбено-пословног објекта
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 1908/1
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-124-2016
     Носилац пројекта:       Миловановић Горан из Великог Градишта
     Намена:                      Изградња вишепородичног стамбеног објекта
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 1908/2
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-100-2016
     Носилац пројекта:       ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште из Великог Градишта
     Намена:                      Изградња аутобуског стајалишта
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 2220 и 1699
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-93-2016
     Носилац пројекта:       ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште из Великог Градишта
     Намена:                      Изградња аутобуског стајалишта
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 1895/1
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-14-2016
     Носилац пројекта:       Ђурић Иван из Великог Градишта
     Намена:                      Изградња помоћног објекта - надстрешница летње терасе ресторана
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 2374/11
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-13-2016
     Носилац пројекта:       Марковић Душан и Дунић Душко из Великог Градишта
     Намена:                      Доградња и надградња стамбено-пословног објекта
     Локација:                    К.О Велико Градиште на к.п.бр. 787 и деo к.п.бр. 785
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-207-2015
     Носилац пројекта:       Силвер Лаке инвестмент и Зоран Јовановић, Бискупље
     Намена:                      Изградња стамбеног објекта апартманског типа
     Локација:                    К.О Велико Градиште на делу кп.бр. 2366/262
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-205-2015
     Носилац пројекта:       Спорт агент д.о.о. Београд
     Намена:                      Реконструкција и доградња постојећег депаданса хотела "Сребрно језеро" у хотел "Конак"
     Локација:                    К.О Велико Градиште кп.бр. 2366/196, 2366/197, 2366/198, 266/181 и део к.п.бр. 2366/12
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-204-2015
     Носилац пројекта:       ЈУ Спортски центар Велико Градиште
     Намена:                      Изградња "Basketball kamp" - спортски терени
     Локација:                    К.О Велико Градиште кп.бр. 2366/251
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-103-2015
     Носилац пројекта:       Урбана градња, Мајиловац
     Намена:                      Изградња стамбено-пословног објекта
     Локација:                    К.О Велико Градиште кп.бр. 2366/384 и део кп.бр. 2366/181
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-91-2015
     Носилац пројекта:       Александар Стаматовић, Рам
     Намена:                      изградња стамбеног објекта апартманског типа
     Локација:                    К.О Велико Градиште кп.бр. 2366/64
     Прилози:                     катастарско-топографски план
                                       основе
    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-83-2015
     Носилац пројекта:       Горан Миловановић, Велико Градиште
     Намена:                      Изградња вишепородичног стамбеног објекта
     Локација:                    К.О Велико Градиште кп.бр. 1906 i 1907/2
     Прилози:                     текстуални део
                                       катастарско-топографски планови
                                       основе
                                       пресеци
                                       изгледи

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-63-2015
     Носилац пројекта:       Дракче Петровић, Тополовник
     Намена:                      Изградња стамбено-пословног објекта
     Локација:                    К.О Велико Градиште кп.бр. 2366/127
     Прилози:                     урбанистички пројекат

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-21-2015
     Носилац пројекта:       Силвер Лаке Инвестмент доо, огранак Велико Градиште
     Намена:                      Изградња еко парка
     Локација:                   К.О Велико Градиште кп.бр. 2559
     Прилозиi:                    типичне целине
                                       намена површина
                                       ситуациони план
                                       синхрон план
                                       идејна решења

    _______________________________________________________________________


     Број предмета:            353-13-2015
     Носилац пројекта:       Општина Велико Градиште, Житни трг број 1, Велико Градиште
     Намена:                      Наткривање зелене пијаце
     Локација:                    К.О Велико Градиште кп.бр. 1654 i 1653/1
     Прилози:                     урбанистички пројекат