СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ДЕЛОКРУГ И РАД ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ КЛИКОМ НА ТЕКСТ ОБЗИРОМ ДА СЕ НОВОСТИ НАЛАЗЕ НА НОВОМ САЈТУ


Од 01.01.2016.године издата акта су јавно доступна на сајту Агенције за привредне регистре у оквиру Централне евиденције обједињене процедуре.       Регистар употребних дозвола:Редни број 11:

Катастарска парцела: 6229/2 К.О. Курјаче
Подносилац захтева: Николић Златица, Курјаче
Намена: кућица за колску вагу
Број предмета: 351-253/2015-06
Датум подношења захтева: 12.10.2015.
Датум решавања: 19.10.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 10:

Катастарска парцела: 6229/2 К.О. Курјаче
Подносилац захтева: Николић Златица, Курјаче
Намена: надземна колска вага
Број предмета: 351-252/2015-06
Датум подношења захтева: 12.10.2015.
Датум решавања: 19.10.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 9:

Катастарска парцела: 6229/2 К.О. Курјаче
Подносилац захтева: Николић Златица, Курјаче
Намена: изградња подног складишта за чување житарица
Број предмета: 351-249/2015-06
Датум подношења захтева: 12.10.2015.
Датум решавања: 19.10.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 8:

Катастарска парцела: 3825/1 K.O Велико Градиште
Подносилац захтева: Шћекић Зоран, Велико Градиште, Виноградска 2
Намена: изградња стамбеног објектa
Број предмета: 351-226/2015-06
Датум подношења захтева: 14.09.2015.
Датум решавања: 14.09.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 7:

Катастарска парцела: 2076 K.O Велико Градиште
Подносилац захтева: Милојевић Тајтана и Александар, Београд, Марије Грегор 47
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 351-220/2015-06
Датум подношења захтева: 10.09.2015.
Датум решавања: 11.09.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 6:

Катастарска парцела: 24 K.O Велико Градиште
Подносилац захтева: Никонтовић Надежда, Велико Градиште
Намена: изградња стамбеног објектa
Број предмета: 351-216/2015-06
Датум подношења захтева: 04.09.2015.
Датум решавања: 09.09.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 5:

Катастарска парцела: 2366/416 K.O Велико Градиште
Подносилац захтева: Миловановић Јовица и Биљана, Беч
Намена: изградња стамбеног објектa
Број предмета: 351-208/2015-06
Датум подношења захтева: 01.09.2015.
Датум решавања: 21.09.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 4:

Катастарска парцела: 3701/18 K.O Велико Градиште
Подносилац захтева: Мандоковић Дејан, Ђураково
Намена: изградња стамбеног објектa
Број предмета: 351-174/2015-06
Датум подношења захтева: 31.07.2015.
Датум решавања: 03.08.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 3:

Катастарска парцела: 7017/2, 7655, 7666, 7674, 7672 и 7667 K.O Сираково
Подносилац захтева: НИС АД, Нови Сад
Намена: постављање кабловског вода и оптичког кабла
Број предмета: 351-165/2015-06
Датум подношења захтева: 27.07.2015.
Датум решавања: 31.07.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 2:

Катастарска парцела: 987 K.O Велико Градиште
Подносилац захтева: Хаусер Душица, Десине
Намена: изградња стамбеног објектa
Број предмета: 351-113/2015-06
Датум подношења захтева: 16.06.2015.
Датум решавања: 22.06.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 1:

Катастарска парцела: 7017 K.O Сираково
Подносилац захтева: НИС АД, Нови Сад
Намена: изградња мале гасне електране
Број предмета: 351-109/2015-06
Датум подношења захтева: 12.06.2015.
Датум решавања: 15.06.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен