СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ДЕЛОКРУГ И РАД ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ КЛИКОМ НА ТЕКСТ ОБЗИРОМ ДА СЕ НОВОСТИ НАЛАЗЕ НА НОВОМ САЈТУ


    Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове општине Велико Градиште, уређује ову интернет страну са жељом да кроз интензивну комуникацију са грађанима свима приближи и учини доступним све теме везане за урбанизам, а нарочито спровођење обједињене процедуре - и да на тај начин заједно дамо допринос побољшању праксе. Обједињена процедура је установљена Законом о планирању и изградњи, а њен циљ је да се на једном месту (а то је наше одељење) траже и добијају сва потребна документа или услови везани за изградњу. Због тога, овде можете пронаћи сва потребна упутства, објашњења и линкове за све фазе ове процедуре.
    Ако кликнете на линк плански документи, отвориће вам се списак и могућност прегледа постојећих просторних или урбанистичких планова који су донети и примењују се за општину Велико Градиште. Ту можете прегледати комплетан текст и све графичке прилоге важећих планова.
    Под линком захтеви и обрасци , може се преузети списак потребне документације коју треба припремити и приложити уз захтеве у разним фазама припреме за изградњу, као и пре или у току саме изградње. Ту ћете видети како се тражи информација о локацији, која је занимљива за потенцијалне градитеље или инвеститоре, или оне који само желе да сазнају шта је планирано и каква су правила градње на њиховој парцели. На овом месту су и упутства како се добијају локацијски услови, које свако ко намерава да гради треба да извади, јер ће у њима званично добити сва правила и све услове које треба да испуни ради добијања грађевинске дозволе.
    У оквиру ове стране можете погледати који су планови, чија израда је у току, тренутно изложени на јавни увид и за које на предложена планска решења можете дати своје примедбе или предлоге. Погледајте их и проверите да ли су њих уграђене ваше жеље или потребе. Не оклевајте да учествујете у јавном увиду, јер ће ваше захтеве Комисија за планове општине свакако пажљиво размотрити и потражити начин да их испуни.
    На овој страни могу се пратити и сви поднети захтеви за издавање локацијских услова и грађевинских дозвола, као и употребних дозвола, од дана подношења па до завршетка обједињене процедуре, а наћи ћете и преглед свих одобрених урбанистичких пројеката.
    Под рубриком одговори на најчешћа питања, пронаћи ћете и објашњења за које планиране грађевинске радове је потребно прибављати грађевинску дозволу, за које се прибавља само решење, а за које је довољно поднети пријаву, као и многе друге информације корисне за свакога ко било шта жели да гради.
    На крају, ако ни на једној од страна и рубрика не сазнате оно што вас интересује, преко линка контакт можете пронаћи телефоне и e-mail адресе запослених у одељењу, који вам додатно могу помоћи саветом или упутством.