СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ДЕЛОКРУГ И РАД ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ КЛИКОМ НА ТЕКСТ ОБЗИРОМ ДА СЕ НОВОСТИ НАЛАЗЕ НА НОВОМ САЈТУ
Од 01.01.2016.године издата акта су јавно доступна на сајту Агенције за привредне регистре у оквиру Централне евиденције обједињене процедуре.       Регистар локацијских услова:

                                   страна 2

Редни број 49:

Катастарска парцела: 2266 К.О В.Градиште
Подносилац захтева: Анђелковић Зорана, Пожаревац
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 353-231/2015-06
Датум подношења захтева: 07.12.2015.
Датум решавања: обрада захтева у току - послато имаоцима јавних овлашћења ради добијања услова
Начин решавања:

______________________________________________________________

Редни број 48:

Катастарска парцела: 3694/18 К.О В.Градиште
Подносилац захтева: Милосављевић Војкан, Љубиње
Намена: пословног објекта
Број предмета: 353-229/2015-06
Датум подношења захтева: 03.112.2015.
Датум решавања: 11.12.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 47:

Катастарска парцела: 2366/196, 2366/197, 2366/198 и део к.п.бр. 2366/12 К.О В.Градиште
Подносилац захтева: Спорт - Силвер Лаке, Београд
Намена: реконструкција и доградња постојећег депаданса хотела "Сребрно језеро" у хотел "Конак"
Број предмета: 353-228/2015-06
Датум подношења захтева: 03.12.2015.
Датум решавања: обрада захтева у току - послато имаоцима јавних овлашћења ради добијања услова
Начин решавања:

______________________________________________________________

Редни број 46:

Катастарска парцела: 470 К.О Курјаче
Подносилац захтева: Миловановић Љиљана, Курјаче
Намена: изградња стамбене зграде са једним станом
Број предмета: 353-227/2015-06
Датум подношења захтева: 26.11.2015.
Датум решавања: 09.12.2015.
Начин решавања: захтев је одбијен као непотпун

______________________________________________________________

Редни број 45:

Катастарска парцела: 2366/356 К.О В.Градиште
Подносилац захтева: Васић Јасмина, Ћириковац
Намена: изградња стамбеног објекта са једним станом
Број предмета: 353-215/2015-06
Датум подношења захтева: 27.10.2015.
Датум решавања: 06.11.2015.
Начин решавања: одбачен као непотпун

______________________________________________________________

Редни број 44:

Катастарска парцела: 2366/193 К.О В.Градиште
Подносилац захтева: Николић Светлана, Кобиље
Намена: реконструкција и доградња стамбеног објекта
Број предмета: 353-202/2015-06
Датум подношења захтева: 13.10.2015.
Датум решавања: 22.10.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 43:

Катастарска парцела: 2366/417 К.О В.Градиште
Подносилац захтева: Пајић Драгиша, В.Градиште
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 353-196/2015-06
Датум подношења захтева: 12.10.2015.
Датум решавања: 16.10.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 42:

Катастарска парцела: 4305 К.О Тополовник
Подносилац захтева: Уђиловић Живорад, Тополовник
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 353-192/2015-06
Датум подношења захтева: 05.10.2015.
Датум решавања: 20.10.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 41:

Катастарска парцела: 2282/75 К.О В.Градиште
Подносилац захтева: Силвер лаке инвестмент Д.О.О, огранак В.Градиште
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 353-191/2015-06
Датум подношења захтева: 30.09.2015.
Датум решавања: 20.10.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 40:

Катастарска парцела: 1973/66 К.О В.Градиште
Подносилац захтева: Николић Росица, Двориште
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 353-190/2015-06
Датум подношења захтева: 30.09.2015.
Датум решавања: 21.10.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 39:

Катастарска парцела: 267 К.О Кусиће
Подносилац захтева: Голубовић Драшко, Кусиће
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 353-189/2015-06
Датум подношења захтева: 25.09.2015.
Датум решавања: 21.10.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 38:

Катастарска парцела: 308 К.О В.Градиште
Подносилац захтева: Ђурић Светислав, Веоград
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 353-188/2015-06
Датум подношења захтева: 29.09.2015.
Датум решавања: 22.10.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 37:

Катастарска парцела: 640, 2742/2, 2696 К.О В.Градиште
Подносилац захтева: ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште
Намена: изградња потисног цевовода ЦС "Мајур" до изградње ППОВ у В.Градишту
Број предмета: 353-186/2015-06
Датум подношења захтева: 25.09.2015.
Датум решавања: 15.10.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 36:

Катастарска парцела: 2366/251 К.О В.Градиште
Подносилац захтева: Јавна установа Спортски центар, Велико Градиште
Намена: изградња кошаркашких терена
Број предмета: 353-185/2015-06
Датум подношења захтева: 25.09.2015.
Датум решавања: 29.10.2015
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 35:

Катастарска парцела: 1297 К.О Пожежено
Подносилац захтева: Ђокић Микица
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 353-178/2015-06
Датум подношења захтева: 04.09.2015.
Датум решавања: 15.09.2015.
Начин решавања:захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 34:

Катастарска парцела: 977, 978 К.О Рам
Подносилац захтева: Јавно предузеће Електропривреда Србије, огранак ХЕ Ђердап
Намена: санација одбрамбеног насипа
Број предмета: 353-177/2015-06
Датум подношења захтева: 03.09.2015.
Датум решавања: обрада захтева у току - послато имаоцима јавних овлашћења ради добијања услова
Начин решавања:

______________________________________________________________

Редни број 33:

Катастарска парцела: 1504/1 К.О Велико Градиште
Подносилац захтева: Андрејић Зоран, Десине
Намена: изградња стамбене зграде са једним станом
Број предмета: 353-168/2015-06
Датум подношења захтева: 25.08.2015.
Датум решавања: 15.09.2015.
Начин решавања:захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 32:

Катастарска парцела: К.О. Курјаче
Подносилац захтева: ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште
Намена: изградња секундарне водоводне мреже
Број предмета: 353-167/2015-06
Датум подношења захтева: 25.08.2015.
Датум решавања: 06.10.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 31:

Катастарска парцела: 4210 К.О Велико Градиште
Подносилац захтева: Шћепановић Петар, Велико Градиште
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 353-158/2015-06
Датум подношења захтева: 24.07.2015.
Датум решавања: 13.08.2015.
Начин решавања:захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 30:

Катастарска парцела: 3962/1 К.О Велико Градиште
Подносилац захтева: Миљковић Евица, Велико Градиште
Намена: изградња стамбене зграде са једним станом
Број предмета: 353-156/2015-06
Датум подношења захтева: 04.08.2015.
Датум решавања: 02.09.2015.
Начин решавања:захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 29:

Катастарска парцела: 3878/19 К.О Велико Градиште
Подносилац захтева: Перић Планка, Вољавче
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 353-155/2015-06
Датум подношења захтева: 30.07.2015.
Датум решавања: 03.09.2015.
Начин решавања:захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 28:

Катастарска парцела: 145 К.О Камијево
Подносилац захтева: Станојевић Горан, Камијево
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 353-150/2015-06
Датум подношења захтева: 03.07.2015.
Датум решавања: 10.08.2015.
Начин решавања:захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 27:

Катастарска парцела: 2366/384 К.О Велико Градиште
Подносилац захтева: Урбана градња
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 353-143/2015-06
Датум подношења захтева: 03.07.2015.
Датум решавања: 06.07.2015.
Начин решавања: одбачен као непотпун

______________________________________________________________

Редни број 26:

Катастарска парцела: 334 К.О Сираково
Подносилац захтева: Николић Слободанка, Сираково
Намена: доградња и реконструкција постојећег објекта
Број предмета: 353-139/2015-06
Датум подношења захтева: 01.07.2015.
Датум решавања: 03.07.2015.
Начин решавања:захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 25:

Катастарска парцела: 523 К.О Острово
Подносилац захтева: Радојковић Весна, Острово
Намена: доградња и надградња постојећег стамбеног објекта
Број предмета: 353-138/2015-06
Датум подношења захтева: 29.06.2015.
Датум решавања: 22.07.2015.
Начин решавања:захтев је усвојен
                                   страна 2