СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ДЕЛОКРУГ И РАД ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ КЛИКОМ НА ТЕКСТ ОБЗИРОМ ДА СЕ НОВОСТИ НАЛАЗЕ НА НОВОМ САЈТУ
Од 01.01.2016.године издата акта су јавно доступна на сајту Агенције за привредне регистре у оквиру Централне евиденције обједињене процедуре.       Регистар грађевинских дозвола:

                                   страна 2Од 01.01.2016.године издата акта су јавно доступна на сајту Агенције за привредне регистре у оквиру Централне евиденције обједињене процедуре.

Редни број 43:

Катастарска парцела: 1973/66 К.О В.Градиште
Подносилац захтева: Николић Росица, Двориште
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 353-278/2015-06
Датум подношења захтева: 12.11.2015.
Датум решавања: 12.11.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 42:

Катастарска парцела: 2366/393 K.O. Велико Градиште
Подносилац захтева: Лезић Душка, Велико Градиште
Намена: изградња породичног стамбеног објекта
Број предмета: 353-277/2015-06
Датум подношења захтева: 12.11.2015.
Датум решавања: 12.11.2015.
Начин решавања захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 41:

Катастарска парцела: 2282/75 К.О В.Градиште
Подносилац захтева: Силвер Лаке Инвестмент, огранак Велико Градиште
Намена: изградња стамбеног објекта са једним станом
Број предмета: 353-271/2015-06
Датум подношења захтева: 05.11.2015.
Датум решавања: 06.11.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 40:

Катастарска парцела: 523 К.О Острово
Подносилац захтева: Радојковић Весна, Острово
Намена: доградња и надградња стамбеног објекта
Број предмета: 351-259/2015-06
Датум подношења захтева: 23.10.2015.
Датум решавања: 12.11.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 39:

Катастарска парцела: 2263 К.О Кусиће
Подносилац захтева: Дунић Душко
Намена: изградња живинарника
Број предмета: 351-258/2015-06
Датум подношења захтева: 23.10.2015.
Датум решавања: обрада захтева у току
Начин решавања:

______________________________________________________________

Редни број 38:

Катастарска парцела: 640, 2742/2, 2696 К.О В.Градиште
Подносилац захтева: ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште
Намена: изградња потисног цевовода ЦС "Мајур" до изградње ППОВ у В.Градишту
Број предмета: 353-254/2015-06
Датум подношења захтева: 19.10.2015.
Датум решавања: 20.10.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 37:

Катастарска парцела: 3962/1 К.О Велико Градиште
Подносилац захтева: Миљковић Евица, Велико Градиште
Намена: изградња стамбене зграде са једним станом
Број предмета: 351-246/2015-06
Датум подношења захтева: 06.10.2015.
Датум решавања: 08.10.2015.
Начин решавања:захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 36:

Катастарска парцела: 3878/19 К.О Велико Градиште
Подносилац захтева: Перић Планка, Вољавче
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 351-245/2015-06
Датум подношења захтева: 05.10.2015.
Датум решавања: 05.10.2015.
Начин решавања:захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 35:

Катастарска парцела: 4210 К.О Велико Градиште
Подносилац захтева: Шћепановић Петар, Велико Градиште
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 351-217/2015-06
Датум подношења захтева: 07.09.2015.
Датум решавања: 09.11.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 34:

Катастарска парцела: 1679, 1680, 1681, 1682, 1685, 4289, 1686, 1675, 1673, 1689, 1690, 1697 К.О. Кумане
Подносилац захтева: ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште
Намена: изградњa резервоара Кумане са везним цевоводом DN350
Број предмета: 351-207/2015-06
Датум подношења захтева:31.08.2015.
Датум решавања: 02.09.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 33:

Катастарска парцела: 145 К.О Камијево
Подносилац захтева: Станојевић Горан, Камијево
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 351-185/2015-06
Датум подношења захтева: 10.08.2015.
Датум решавања: 10.08.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 32:

Катастарска парцела: 178 К.О Дољашница
Подносилац захтева: Петровић Драгослав, Дољашница
Намена: изградња помоћног објекта
Број предмета: 351-183/2015-06
Датум подношења захтева: 06.08.2015.
Датум решавања: 07.08.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 31:

Катастарска парцела: 334 К.О Сираково
Подносилац захтева: Николић Слободанка, Сираково
Намена: доградња и реконструкција постојећег објекта
Број предмета: 351-169/2015-06
Датум подношења захтева: 29.07.2015.
Датум решавања: 30.07.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 30:

Катастарска парцела: 156 К.О Велико Градиште
Подносилац захтева: Милошевић Дафина, Брњица
Намена: реконструкција, доградња и надградња стамбеног објекта
Број предмета: 351-167/2015-06
Датум подношења захтева: 28.07.2015.
Датум решавања: 05.08.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 29:

Катастарска парцела: 1126 К.О Острово
Подносилац захтева: Стојадиновић Малиша, Десине
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 351-166/2015-06
Датум подношења захтева: 28.07.2015.
Датум решавања: 30.07.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 28:

Катастарска парцела: 28 К.О Чешљева Бара
Подносилац захтева: Грујић Мануел, Чешљева Бара
Намена: доградња постојећег објекта
Број предмета: 351-160/2015-06
Датум подношења захтева: 24.07.2015.
Датум решавања: 27.07.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 27:

Катастарска парцела: 2170/3 К.О Велико Градиште
Подносилац захтева: Јанковић Ивица, Велико Градиште
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 351-157/2015-06
Датум подношења захтева: 21.07.2015.
Датум решавања: 22.07.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 26:

Катастарска парцела: 2376/1, 2366/415, 2366/281, 2366/288 и 2366/282 К.О Велико Градиште
Подносилац захтева: ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште
Намена: изградња фекалне канализације у Белом Багрему
Број предмета: 351-155/2015-06
Датум подношења захтева: 17.07.2015.
Датум решавања: 20.07.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 25:

Катастарска парцела: 52 К.О Велико Градиште
Подносилац захтева: Костић Мира, Велико Градиште
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 351-153/2015-06
Датум подношења захтева: 17.07.2015.
Датум решавања: 22.07.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 24:

Катастарска парцела: 2918 К.О Мајиловац
Подносилац захтева: Богић Радомир, Мајиловац
Намена: изградња помоћног објекта - надстрешница
Број предмета: 351-147/2015-06
Датум подношења захтева: 13.07.2015.
Датум решавања: 14.07.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 23:

Катастарска парцела: 3869/9, 3869/2, 2366/280, 2366,183, 2366/279, 2366/260, 2366/284, 2366/195, 2366/253, 2366/252, 2366/13 2366/10, 2375 К.О Велико Градиште
Подносилац захтева: ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште
Намена: изградња цевовода од РШ Бели Багрем до постојеће мреже
Број предмета: 351-144/2015-06
Датум подношења захтева: 09.07.2015.
Датум решавања: 10.07.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 22:

Катастарска парцела: 28 К.О Дољашница
Подносилац захтева: Петровић Радица, Дољашница
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 351-139/2015-06
Датум подношења захтева: 03.07.2015.
Датум решавања: 06.07.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 21:

Катастарска парцела: 1906 и 1907/2 К.О Велико Градиште
Подносилац захтева: Миловановић Горан, Велико Градиште
Намена: изградња стамбено-пословног објекта
Број предмета: 351-134/2015-06
Датум подношења захтева: 01.07.2015.
Датум решавања: 01.07.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 20:

Катастарска парцела: 2366/289 К.О Велико Градиште
Подносилац захтева: Радојковић Предраг, Сираково
Намена: изградња стамбеног објекта
Број предмета: 351-129/2015-06
Датум подношења захтева: 26.06.2015.
Датум решавања: 26.06.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен

______________________________________________________________

Редни број 19:

Катастарска парцела: 36 К.О Острово
Подносилац захтева: ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште
Намена: изградња станице за хлорисање
Број предмета: 351-122/2015-06
Датум подношења захтева: 23.06.2015.
Датум решавања: 23.06.2015.
Начин решавања: захтев је усвојен
                                   страна 2