СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ДЕЛОКРУГ И РАД ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ КЛИКОМ НА ТЕКСТ ОБЗИРОМ ДА СЕ НОВОСТИ НАЛАЗЕ НА НОВОМ САЈТУАктивности и дешавања:     На иницијативу и у организацији општине Велико Градиште 24. априла 2015. године је на Сребрном Језеру одржан радни скуп надлежних стручних служби општина из округа, са циљем да непосредни извршиоци, у интензивној комуникацији , а на бази конкретних примера из праксе, размене своја искуства у спровођењу обједињене процедуре и да на тај начин колеге из Браничевског округа заједно дају допринос побољшању и уједначавању праксе. Покушали смо, кроз више позива и молби, да обезбедимо и пуно присуство, помоћ и активно учешће компетентних представника Mинистарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре, али у томе нисмо успели.
     На скупу - саветовању су учествовале општине Петровац, Мало Црниће, Голубац, Кладово, Кучево, Жабари и Жагубица. Све колеге су припремиле за приказ осталим учесницима своје типичне, као и специфичне, случајеве предмета који се спроводе у оквиру обједињене процедуре, укључујући и свој предлог најбољег начина поступања и решавања.
     У другом делу скупа, после дискусије о изнетим случајевима, дошли смо до заједничког става о оптималним решењима изнетих специфичних проблема, те смо тако, на бази добрих и детаљно анализираних примера, кроз заједнички радни практикум, стандардизовали, односно побољшали и усагласили будућа поступања надлежних стручних служби.
     Намера и жеља свих колега из надлежних служби, изречена после овако успешног радног дружења, је била да се оваква саветовања и консултације одржавају редовно, најмање два пута годишње. Заједничка процена, сада, пола године после одржавања скупа, нам је и да су квалитетни резултати до којих смо дошли, између осталог, допринели од стране НАЛЕД-а (Национална алијанса за локални економски развој) високо оцењеној ефикасности баш локалних самоуправа из Браничевског округа у примени обједињене процедуре.Главни урбаниста општине Велико Градиште
Марин Крешић, д.и.а.

Атмосфера са скупа - слика 1


Атмосфера са скупа - слика 2


Као резултат - похвала НАЛЕД-а Браничевском округу

Допис НАЛЕД-а